Werkfit maken

We plannen een creatieve sessie in met de klant waarin we ingaan op de hamvraag: ‘wat wil ik? en wat kan ik?’ We focussen ons tijdens dit gesprek op de mogelijkheden van de klant en niet op het ontbreken van startkwalificaties.

We versterken de werknemersvaardigheden door middel van trainingen op het gebied van:

 • Structuur aanbrengen
 • Aanleren van arbeidsritme door middel van een stage of een werkervaringsplek
 • Sociale activiteiten vergroten door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
 • We bieden scholing aan door middel van een groot aantal e – learning modules (i.s.m. misterteach.com) die wij gratis aan onze klanten mogen aanbieden

 

We werken aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant door middel van:

 • Empowerment
 • Assertiviteitstraining
 • Time management
 • Omgaan met beperkingen

 

We brengen de arbeidsmarktpositie van de klant in beeld:

 • Opstellen basisdocumenten zoals een cv en een duidelijke profielschets
 • Vacatures verzamelen en analyseren
 • Beroeps oriëntatie test
 • We bieden ‘assesments’ aan