Naar werk begeleiden

Solvid begeleidt al jaren zeer succesvol mensen naar een nieuwe baan. Vaak gebeurt dit via een re-integratietraject.

Onder een re-integratietraject verstaan wij:  alle activiteiten die wij verrichten vanaf de ontvangst van de aanmelding van de klant tot en met de plaatsing van de klant in werk. Ons doel is dus altijd plaatsing van de klant in arbeid die aansluit bij zijn/haar competenties en vaardigheden.

Solvid Werkt helpt u op een positief kritische manier te kijken naar uw situatie. Hierbij gaan wij in eerste instantie altijd op zoek naar de vraag: Wat wil ik? en Wat kan ik? Via creatieve sessies met één van onze coaches zult u daar een antwoord op gaan formuleren en leren hoe u uw kwaliteiten het beste kunt presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Opleiding en werkervaring;
  • Visie van de klant op zijn re-integratiemogelijkheden;
  • Welke aspecten/omstandigheden in de visie van het UWV een belemmering vormen voor de terugkeer naar werk;

Hieruit volgt een plan van aanpak waarbij Solvid in samenwerking met de cliënt een re-integratietraject opstelt met als doel de klant via de beste weg naar betaald werk te begeleiden.